Over ons

In 1993 is Stichting Zwembad De Hazelaar opgericht om het voortbestaan van het openlucht zwembad in Hazerswoude-Dorp te waarborgen.

De toenmalige gemeente Rijnwoude heeft toen het beheer overgedaan aan de Stichting. Sinds die tijd wordt het zwembad open gehouden met ruim 250 vrijwilligers. De Stichting heeft een aantal doelstellingen geformuleerd:

  • Zwemgelegenheid bieden aan de inwoners van Hazerswoude-Dorp (en daarbuiten)
  • Voldoen aan de wettelijke eisen
  • Beheer en uitvoering louter en alleen door vrijwilligers
  • Geen uitbreiding van het bad, wel verfraaiing en verbetering