Abonnementen

Dit jaar kunt u uw persoonlijk of gezinsabonnement bestellen en via IDEAL direct betalen.

Voor alle duidelijkheid: een gezinsabonnement is alleen bestemd voor op één adres samenwonende partners met hun thuiswonende kinderen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om online te bestellen dan bestaat ook de mogelijkheid om vanaf 20 april bij de kassa uw abonnement aan te vragen. U dient dan ter plaatse het abonnement te betalen. Tot en met 27 april kunt u dit doen tegen hetzelfde bedrag als bij online aanvragen. Na 27 april geldt het normale tarief.