Contactpersonen voor het zwembad 2019


Dagelijks bestuur
Voorzitter Pedro Overmeer voorzitter@zwembad-dehazelaar.nl
Penningmeester Gertjan van Rijn penningmeester@zwembad-dehazelaar.nl
Secretaris Peggy van der Veghel secretaris@zwembad-dehazelaar.nl

Commissies
Kassa & Winkel Jan van der Linde lindejan1@hotmail.com
Onderhoud & Techniek Thierry Platteel thierry_platteel@hotmail.com
Openen/Sluiten/Schoonmaken Gé Bos bos01659@planet.nl
Zwemzaken/EHBO Sylvia Slappendel zwembaddehazelaar@hotmail.com
Activiteitencommissie Sylvia Slappendel zwembaddehazelaar@hotmail.com
Planning
Kassa Louize Bikker louizabikker@hotmail.com
Schoonmaak Petra van der Puij petra.boeije@hotmail.com
     
Winkel Hanneke Jansen yo_hanneke@hotmail.com
Winkel Lisette van der Laan jaco-lisette@hetnet.nl
Zwemzaken/EHBO Anneke Slappendel zwembaddehazelaar@hotmail.com
Zwemzaken/EHBO Clementien Lourier zwembaddehazelaar@hotmail.com
Schilderwerk Gerard van der Hulst gvanderhulst@hetnet.nl

Overigen
Onderhoud website   info@zwembad-dehazelaar.nl
     
Vrijwilligerscoördinator   info@zwembad-dehazelaar.nl  
PR Coördinator Pedro Overmeer voorzitter@zwembad-dehazelaar.nl