Contactpersonen voor het zwembad 2017


Dagelijks bestuur
Voorzitter Pedro Overmeer voorzitter@zwembad-dehazelaar.nl
Secretaris/ Penningmeester Menno Wesselingh penningmeester@zwembad-dehazelaar.nl

Commissies
Kassa & Winkel Jan van der Linde lindejan1@hotmail.com
Onderhoud & Techniek Chris Koot cagkoot@hotmail.com
Openen/Sluiten/Schoonmaken Gé Bos bos01659@planet.nl
Zwemzaken/EHBO Sylvia Slappendel zwembaddehazelaar@hotmail.com
Activiteitencommissie Sylvia Slappendel zwembaddehazelaar@hotmail.com
Planning
Kassa Maartje Overmeer maartje.overmeer@kpnplanet.nl
Schoonmaak Christa van Veen mlvanveen@hetnet.nl
Schoonmaak Nicoline van Zanten nicolinevzanten@hotmail.com
Winkel **vacature!** Maartje Overmeer maartje.overmeer@kpnplanet.nl
Zwemzaken/EHBO Anneke Slappendel zwembaddehazelaar@hotmail.com
Zwemzaken/EHBO Clementien Lourier zwembaddehazelaar@hotmail.com
Schilderwerk Gerard van der Hulst gvanderhulst@hetnet.nl

Overigen
Onderhoud website Diederik Mulder dm.mulder@gmail.com
Vrijwilligersbeheer Saskia de Jong info@zwembad-dehazelaar.nl
Vrijwilligerscoördinator Jan Slappendel zwembaddehazelaar@live.nl
PR Coördinator Jan Slappendel zwembaddehazelaar@live.nl